ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιάδηποτε πληροφορία. Στην PARTYLINE CYPRUS οι ιδέες σας γίνονται πραγματικότητα!! Επικοινωνήστε μαζί μας στο Παγκύπριο αριθμό 7000 0139 και στο info@partyline.com.cy